Nagłówek i logo firmy Elegron

O firmieAktualnościOfertaDo pobraniaKontakt

Napęd elektryczny do odłączników średniego i niskiego napięcia NEA-01

Napęd silnikowy ze sterownikiem elektronicznymNEA-01

Firma Elegron, w oparciu własne doświadczenia oraz o wytyczne i założenia działającej w dziedzinie energetyki firmy Alpar, opracowała nowy produkt - napęd silnikowy ze sterownikiem elektronicznym.
Napędy elektryczne wyposażone są w elektronikę odpowiadającą za sterowanie silnikiem, komunikację ze zdalnym sterownikiem telemechaniki, termostat oraz wyświetlacz.

Napędy silnikowe wyposażone w elektroniczny sterownik służący do sterowania aparatami elektrycznymi produkowane są w dwóch podstawowych wersjach: obrotowej oraz pionowej (góra-dół), zapewniając właściwe parametry techniczne dla większości spotykanych w energetyce polskiej aparatów. Przeznaczony jest do współpracy z odłącznikami, rozłącznikami SN i NN (średniego i niskiego napięcia) używanymi w energetycznych liniach napowietrznych.

Elektroniczne sterowanie silnikiem pozwoliło całkowicie wykluczyć wszelkie elementy stykowe - styczniki, przekaźniki - a co za tym idzie, wyeliminowany został problem śniedziejących styków i zacinających się elementów ruchomych. Zaśniedziałe styki powodują zmniejszenie mocy napędu, to z kolei skutkuje wydłużeniem czasu cyklu załączania lub rozłączania aparatu, a w skrajnych przypadkach całkowitym niezadziałaniem napędu. Elementy elektroniczne odpowiadające za załączanie silnika nie ulegają zużyciu, mają zawsze te same parametry, także po wielu tysiącach załączeń.

Sterownik elektroniczny posiada szereg zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz przeciwzakłóceniowych, dzięki którym jest dobrze chroniony i gwarantuje poprawność zadziałania oraz nie występowanie przypadkowych załączeń. Odpowiednio dobrany układ mechaniczny współpracuje z wysokiej klasy układem elektronicznym. Układ elektroniczny realizuje funkcje załączenia i wyłączenia silnika z funkcją soft startu PWM ograniczającą prąd rozruchowy oraz umożliwia współpracę z każdym układem telemechaniki. W napędzie zastosowano silnik o wysokiej sprawności i mocy 250 W z magnesami trwałymi, co pozwala osiągać bardzo duże momenty obrotowe i bardzo krótkie czasy otwarcia / zamknięcia łączników - na poziomie 1,5 s. Na płycie czołowej znajdują się niezbędne Elementy do sterowania napędem: przyciski załącz / wyłącz, łącznik wyboru pracy, korba oraz układ blokady mechaniczno-elektrycznej z możliwością założenia kłódki. napęd przystosowany jest do zamocowania na typowych konstrukcjach energetycznych, jak również możliwe są indywidualne wykonania.

Napędy wyposażone są w elektronikę odpowiadającą za sterowanie silnikiem, komunikację ze zdalnym sterownikiem telemechaniki, termostat oraz wyświetlacz napęd silnikowy ze sterownikiem elektronicznym

Napęd NEA-01Szczelna szafka zamykana na klucz stanowi dobre zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, jak również przed otwarciem napędu przez osoby niepowołane

Zaletą zastosowania elektronicznego sterownika jest łagodne załączanie, dzięki czemu w początkowej fazie rozruchu silnika napędzającego nie dochodzi do uderzenia prądowego, które w istotny sposób skraca żywotność akumulatorów. Odpowiednie sterowanie prądem w obwodzie silnika zdecydowanie wpływa na zmniejszenie strat mocy potrzebnej do wykonania cyklu załączenia lub odłączenia aparatu. Ma to wpływ na mniejszy sumaryczny pobór mocy z akumulatorów w sytuacji braku podtrzymania zasilania, co zdecydowanie wydłuża czas pracy napędu, jak również całego zespołu telemechaniki.

Elektroniczny sterownik to również dużo mniejszy pobór prądu na potrzeby samego sterowania. Odpowiednio skalibrowane wejścia transoptyczne nie potrzebują tak dużych prądów do zadziałania, jak klasyczna cewka stycznika. Nie istnieje też w tym rozwiązaniu efekt indukowania napięcia na przewodach sterujących, tak jak ma to miejsce w klasycznym stycznikowym sterowniku, gdyż wszystkie wejścia i wyjścia sterownika elektronicznego mają charakter czysto rezystancyjny. Dodatkowo, dzięki niskoprądowym wejściom, przewody dostarczające sygnały sterujące mogą być dużo cieńsze, a to wpływa na łatwość instalacji napędu oraz na koszt samego przyłącza.

Sterownik pozwala również na dynamiczne hamowanie silnika po osiągnięciu zadanej pozycji aparatu elektrycznego, nie przeciąża to mechanicznie aparatu oraz cięgien. Większość spotykanych na polskim rynku napędów wyposażona jest w hamulec elektryczny, jednakże jest to jedynie rezystor bocznikujący silnik dający stosunkowo niską skuteczność, jak i precyzję zatrzymywania rozpędzonego silnika, przekładni i samego aparatu. Hamowanie dynamiczne sterowane elektronicznie - mikroprocesorowo zdecydowanie skraca czas, jak i drogę hamowania, a samo miejsce zatrzymania jest bardzo powtarzalne.Napęd NEA-01

Napęd silnikowy ze sterownikiem elektronicznym, dzięki zamontowanemu czujnikowi temperatury sterującego grzałką (230 V), utrzymuje we wnętrzu obudowy optymalne warunki pracy. Sama elektronika nie jest wymagająca pod względem termicznym, ale bardzo niskie temperatury mają wpływ na silnik oraz na przekładnię, a w zasadzie na znajdujące się w nich substancje smarujące. Cała elektronika napędu zamknięta jest w hermetycznej, aluminiowej obudowie, zapewniającej ochronę przed wilgocią, kurzem oraz szczelność ekranowania przed zakłóceniami elektro magnetycznymi z zewnątrz, jak i tymi, które mogą być wyemitowane przez samą elektronikę na zewnątrz.

Wszystkie części metalowe pokryte są zabezpieczeniem antykorozyjnym lub wykonane są z materiałów odpornych na korozję. Szczelna szafka zamykana na klucz stanowi dobre zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, jak również przed dostaniem się do napędu osób niepowołanych.

Sterownik elektroniczny posiada jeszcze jedną, istotną zaletę - jest nią wbudowany wyświetlacz. Na wyświetlaczu, uruchamianym jedynie po otwarciu drzwi szafki napędu, pokazywane są następujące informacje:
aktualna pozycja aparatu (ON lub OFF),
temperatura, jaka panuje we wnętrzu skrzynki napędu,
ilość wykonanych cykli odłączeń i załączeń, aktualne napięcie zasilania obwodu silnika (24V),
napięcie, jakie zostało zmierzone pod czas ostatniego cyklu załączania lub rozłączania aparatu.

Dla operatora ta ostatnia informacja może mieć bardzo duże znaczenie, ponieważ niski stan tego napięcia może sygnalizować albo zły stan akumulatora albo też problem styku na kablach zasilających, które łączą napęd silnikowy ze skrzynką telemechaniki.

Napędy posiadają możliwość ustawienia bardzo szerokiego zakresu pracy aparatu elektrycznego. Regulacja zakresu pracy została tak pomyślana, aby osoba jej dokonująca miała wygodny dostęp do elementów regulacyjnych oraz aby ich nastawianie było możliwie proste, czytelne i wymagało stosowania możliwie małej ilości narzędzi. Również dla wygody i bezpieczeństwa operatora w skrzynce napędu zamontowane jest oświetlenie pomagające wykonywać pracę po zmroku.NEA-01 podświetlenie

Inteligentny system zabezpieczeń czuwa także nad bezpieczeństwem operatora, a w razie potrzeby sam odłączy możliwość włączenia silnika, gdy zostanie wykryta korba napędu ręcznego. Blokada mechaniczno-elektryczna napędu może zostać załączona ruchem jednej dźwigni bez konieczności -celowania ustawieniem napędu za pomocą korby.

Budowa mechaniczna z wykorzystaniem wypróbowanych mechanizmów w połączeniu z nowoczesną elektroniką dają żywotność całego automatu do 5000 cykli łączeniowych, duży znamionowy moment obrotowy - 70 Nm oraz skrócony czas trwania wyłączeń awaryjnych.

Dzięki zamontowanemu w napędzie mikrokontrolerowi pojawiły się dwie nowe, unikalne funkcje.
Została wprowadzona blokada sterowania zdalnego w chwili otwarcia drzwi napędu.
Okresowy, cykliczny test stanu akumulatorów w czasie bezczynności. Jeśli test wypadnie niepomyślnie, napęd sygnalizuje błąd E-1 oraz dodatkowo na złączu sygnalizacji wprowadza do operatora zdalnego. Sygnał ten nie wymaga dodatkowego kanału, wykorzystuje istniejące (standardowe) przewody sygnalizacyjne i kanały komunikacyjne.
Test nie powoduje żadnego ruchu cięgna napędu.

Alpar Teson TME plSerwis Proton Krzaczek Wezan Elgis Faldruk Serwison STM Wąsik Chronoss KN products